TÍNH NĂNG

CAM KẾT GIẢI PHÁP

1.Tuân thủ quy định

2. Đáp ứng nghiệp vụ

3.Năng lực xử lý hóa đơn

4.Phân quyền & bảo mật

5.Kết nối với hệ thống khác

6.Hỗ trợ sự cố và nâng cấp

7.Nguồn lực cam kết

HOÁ ĐƠN BÁN RA: Đáp ứng nghiệp vụ

- Tạo, sửa, xóa, xem trước

- Phiếu xuất nội bộ

- Tự động tạo BB hủy hóa đơn

- Import theo danh sách

- Đa thuế xuất, đa dòng

- Ký thủ công hoặc tự động

- Quản lý nhiều mẫu

- Phân quyền ma trận

- Tự động điền thông tin khách

- Lấy dự liệu từ ERP, CRM

- Báo cáo bán ra

- Hỗ trợ 6h00-22h

- Quản lý hóa đơn đầu vào

- Khấu trừ thuế TNCN

- API tích hợp

- Đa chi nhánh

- Thời gian triển khai dự án 20 ngày

NĂNG LỰC XỬ LÝ HOÁ ĐƠN

Đạt từ 100,000 đến 1 triệu hóa đơn / 1 MST/CTS

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT

 • Đa chiều:

 • Nhiều công ty

 • Nhiều chi nhánh

 • Nhiều mẫu

 • Đa chéo các quyền
 • KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG KHÁC

 • API Server Test

 • Bộ mẫu code

 • Tài liệu đặc tả

 • HỖ TRỢ SỬ CỐ VÀ NÂNG CẤP

 • Cập nhật luật thuế

 • Hỗ trợ trong và ngoài giờ

 • Tài liệu đặc tả

 • CÁC SLA CỦA WIN-TECH

  1.Tuân thủ quy định

  2. Đáp ứng nghiệp vụ

  3.Năng lực xử lý hóa đơn

  4.Phân quyền & bảo mật

  5.Kết nối với hệ thống khác

  6.Hỗ trợ sự cố và nâng cấp

  7.Nguồn lực cam kết

  Thông tư 78

  Linh động

  1 triệu/1 ngày/1 khách hàng

  May đo theo nhu cầu

  SAP, Oracle, ODOO,…

  Từ 6h-22h, từ thứ 2-chủ nhật

  Cam kết