Ngay từ ngày đầu hoạt động, Công ty Win-Tech đã xác định tầm nhìn là trở thành Công ty cung cấp các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thành lập và phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, sản xuất hàng đầu tại Việt Nam với khách hàng mục tiêu là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính nhà nước và các cơ quan doanh nghiệp. Công ty Win-Tech phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong quá trình số hóa điện tử các giao dịch kinh tế..

VĂN HÓA WIN-TECH


Nhằm thúc đẩy mỗi người khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội. WIN-TECH Tổ chức và duy trì các hoạt động văn hóa.

Với tiêu chí tạo ra sân chơi giúp các thành viên WIN-TECH giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng và là cầu nối, động viên tinh thần, gắn kết các thành viên.

MỤC TIÊU WIN-TECH


    Hoàn thành thủ tục xin cấp phép và triển khai đầu tư, phát triển hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

    Cải cách bộ máy quản lý công ty và các phòng ban trên cơ sở ứng dụng 1 số công nghệ thông tin mới.

    Mở rộng chi nhánh, triển khai thêm các chi nhánh mới như Đồng Nai, Bình Dương, … Củng cố thương hiệu.

    Nâng cao uy tín hơn nữa, phấn đấu trở thành đối tác tin cậy nhất của các doanh nghiệp.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN WIN-TECH


Đào tạo và nâng cao năng lực điều hành quản lý, năng lực khoa học kỹ thuật, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp với khách hàng, … cho cán bộ công nhân viên, hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

Đầu tư trang thiết bị nhằm hiện đại hoá sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng suất cũng như khả năng phục vụ khách hàng.

Xây dựng doanh nghiệp vững mạnh thông qua các chính sách ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và gia tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, củng cố tinh thần đoàn kết, tinh thần xây dựng, lòng nhiệt tình sáng tạo.