BẢNG GIÁ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Công ty Win-Tech Solution trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác của quý khách. Rất mong được đồng hành hợp tác cùng quý khách lâu dài.
Xin trân trọng gửi đến quý khách giá dịch vụ hoá đơn chứng từ như sau :

1. BẢNG GIÁ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

TNCN 1 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Phí khởi tạo : 550.000đ
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 550.000đ

TNCN 2 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Phí khởi tạo : 550.000đ
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 880.000đ

TNCN 3 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Phí khởi tạo : 550.000đ
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 1.320.000đ

2. GIÁ GIA HẠN
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

GHTNCN 1 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 550.000đ

GHTNCN 2 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 880.000đ

GHTNCN 3 NĂM

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 1.320.000đ


Quý khác hàng, doanh nghiệp, đơn vị muốn hợp tác kinh doanh sẽ có chiết khấu cạnh tranh. Vui lòng điền thông tin

Win Tech Solution chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng!