BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

Công ty Win-Tech Solution trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác của quý khách. Rất mong được đồng hành hợp tác cùng quý khách lâu dài.
Xin trân trọng gửi đến quý khách giá dịch vụ hoá đơn đầu vào như sau :


1. BẢNG GIÁ QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

HDDV-100
(ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU)

Số lượng hoá đơn : 100
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: Miễn phí

HDDV-1.000

Số lượng hoá đơn : 1.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 50.000đ

HDDV-10.000

Số lượng hoá đơn : 10.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 400.000đ

HDDV-100.000

Số lượng hoá đơn : 100.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 2.000.000đ

HDDV>100.000 (DỰ ÁN)

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: Liên hệ

2. GIÁ GIA HẠN
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

GHHDDV-1.000

Số lượng hoá đơn : 1.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 30.000đ

GHHDDV-10.000

Số lượng hoá đơn : 10.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 240.000đ

GHHDDV-100.000

Số lượng hoá đơn : 100.000
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: 1.200.000đ

GHHDDV>100.000 (DỰ ÁN)

Số lượng hoá đơn : không giới hạn
Lấy dữ liệu trực tiếp : miễn phí*
Miễn phí lưu trữ 10 năm
Giá bán: Liên hệ


Quý khách hàng, doanh nghiệp, đơn vị muốn hợp tác kinh doanh sẽ có chiết khấu cạnh tranh. Vui lòng điền thông tin

Win Tech Solution chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng!