BẢNG GIÁ CKS DOANH NGHIỆP

Công ty Win-Tech Solution trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác của quý khách. Rất mong được đồng hành hợp tác cùng quý khách lâu dài.
Xin trân trọng gửi đến quý khách giá thiết bị chữ ký số như sau :


1. BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

CKS 6 THÁNG

Đăng ký mới tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 1.276.000đ

CKS 1 NĂM

Đăng ký mới tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 1.826.000đ

CKS 2 NĂM

Đăng ký mới tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 2.739.000đ

CKS 3 NĂM

Đăng ký mới tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 3.080.000đ

CKS 4 NĂM

Đăng ký mới tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 3.300.000đ

2. GIÁ GIA HẠN
Giá đã bao gồm 10%VAT (Đơn vị tính : VNĐ)

GHCKS 6 THÁNG

Tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 1.276.000đ

GHCKS 1 NĂM

Tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 1.826.000đ

GHCKS 2 NĂM

Tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 2.739.000đ

GHCKS 3 NĂM

Tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 3.080.000đ

GHCKS 4 NĂM

Tặng kèm 6 tháng sử dụng
Giá bán: 3.300.000đ


Quý khác hàng, doanh nghiệp, đơn vị muốn hợp tác kinh doanh sẽ có chiết khấu cạnh tranh. Vui lòng điền thông tin

Win Tech Solution chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng!