http://wininvoice.vn/

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 68/2019/TT-BTC … và sẵn sàng đáp ứng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

CHỨC NĂNG CHÍNH ​

WinInvoice đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy​

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Liên tục cải tiến, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

  • Ký/ Chuyển đổi hóa đơn hàng loạt cho khách hàng
  • Lưu trữ hàng loạt hóa đơn
  • In hàng loạt hóa đơn
  • Lập biên bản, hợp đồng trên phần mềm và ký điện tử
  • Sẵn sàng tích hợp với mọi phần mềm kế toán, quản trị khác
  • Phân quyền theo mô hình mẹ - con, không giới hạn điểm truy cập

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Hóa đơn điện tử WININVOICE