http://wininvoice.vn/

PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN CỦA FPT DIGITAL KAIZEN

Trăn trở của đội ngũ kế toán

Cách vận hành của tương lai

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM 

FPT Digital Accounting

Tính năng nổi trội

 • Cung cấp nền tảng thu thập hóa đơn đa phương tiện (Mobile, Email, Web App) , mọi lúc mọi nơi
 • Tự động trích xuất các thông tin nghiệp vụ trên hóa đơn trong 3s
 • Tự động xác minh đầy đủ các thông tin pháp lý của Hóa đơn trong vòng 3s-5s
 • Giao diện kiểm tra, đối soátdữ liệu thuận tiện, nhanh chóng và hỗ trợ nhiều tiện ích kiểm tra nghiệp vụ
 • Phê duyệt hóa đơn nhanh chóng
 • Tích hợp phần mềm kế toán, ERP một cách linh hoạt
 • Ghi nhận đầy đủ các bằng chứng kiểm tra trên trang web của TCT (Chụp màn hình kết quả) và lưu trữ gắn với từng hóa đơn
 • Tích hợp phần mềm kế toán, ERP một cách linh hoạt
 • Tự động mapping với mã NCC/KH và mã hàng hóa được quản lý trong danh mục KHO của Doanh nghiệp

Tự động trích xuất các thông tin nghiệp vụ trên hóa đơn trong 3s

Tự động xác minh đầy đủ các thông tin pháp lý của Hóa đơn trong vòng 3s-5s

Ghi nhận đầy đủ các bằng chứng kiểm tra trên trang web của TCT (Chụp màn hình kết quả) và lưu trữ gắn với từng hóa đơn

Tự động mapping với mã NCC/KH và mã hàng hóa được quản lý trong danh mục KHO của Doanh nghiệp

Giao diện kiểm tra, đối soátdữ liệu thuận tiện, nhanh chóng và hỗ trợ nhiều tiện ích kiểm tra nghiệp vụ

HIỆU QUẢ MẠNG LẠI

Case Study 02

 • Hơn 500 cửa hàng FPT Shop phủ khắp cả nước
 • Số lượng Hóa đơn lên tới 20.000 mỗi tháng
 • Bộ phận kế toán tại Tổng công ty duy trì 40 nhân sự thường trực để xử lý hóa đơn, chứng từ
 • Công tác lưu trữ hóa đơn còn tốn nhiều chi phí và gặp nhiều khó khăn khi cần tìm kiếm tra cứu

Key Benerfits

 • Giảm 50% chi phí lưu trữ và xử lý hóa đơn
 • Giảm 30% nhân sự của bộ phận kế toán
 • Số liệu từ các Shop được cập nhật tức thời và liên tục
 • 100% Hóa đơn được kiểm tra và lưu trữ đầy đủ trên hệ thống. Tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng theo NCC, số hóa đơn , ngày hóa đơn, ...